Tanssiliikunnan kouluttaja

Uudistetun koulutusohjelman mukaan seuratanssinohjaajakoulutuksen jälkeen voit suorittaa jatko-opintoina Tanssiliikunnan kouluttajan tutkinnon, johon tarvitset

alla olevan kaavion mukaiset lisäopinnot. Koulutusohjelma tähtää mahdollistamaan jatkotason opetuksen tanssiseuroissa ja opistoissa, eli on tanssilajeja syventävää tekniikan ja kuvioiden koulutusta, sekä musiikkiin tanssimiseen ja tulkintaan liittyvää jatkokoulutusta. Lisäksi koulutuksessa on uusia lajiosia. Koulutuksen moduleita, eli osasuorituksia voit käydä omien mahdollisuuksien mukaan, eli suorittamalla erillisiä moduleita muodostuu vähitellen opintokokonaisuus ja lopuksi tutkinto.


Lisätietoja: Diplomitanssinopettaja Juhani Tahvanainen puh. 0400-819997
tai tanssinohjaajakoulutus@gmail.com