Tanssiliikunnan diplomikouluttaja


Uudistetun koulutusohjelman mukaan seuratanssinohjaajakoulutuksen jälkeen voit suorittaa jatko-opintoina Tanssiliikunnan Diplomikouluttajan tutkinnon, johon tarvitset
alla olevan kaavion mukaiset lisäopinnot. Koulutusohjelma tähtää mahdollistamaan jatkotason opetuksen tanssiseuroissa ja opistoissa, eli on tanssilajeja syventävää tekniikan ja kuvioiden koulutusta, sekä musiikkiin tanssimiseen ja tulkintaan liittyvää jatkokoulutusta. Lisäksi koulutuksessa on uusia lajiosia. Koulutuksen moduleita, eli osasuorituksia voit käydä omien mahdollisuuksien mukaan, eli suorittamalla erillisiä moduleita muodostuu vähitellen opintokokonaisuus ja lopuksi tutkinto.

SEURAAVA JATKOTASON KOULUTUSMODULI ON KARSTULAN OPISTOLLA
18-19.1. 2020 , Kouluttajina Anssi Kirkonpelto Oulun AMK ja Juhani Tahvanainen
Tanssikoulu Wanha Maestro. Koulutuksen aiheena " Hitaat " , hidas fox, blues, hidas jive ja swing.


Lisätietoja: Diplomitanssinopettaja Juhani Tahvanainen puh. 0400-819997
tai tanssinohjaajakoulutus@gmail.com